Česká neurologická společnost ČLS JEP
Slovenská neurologická spoločnosť SLS
Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Cerebrovaskulární sekce SNS SLS
Neurosonologická komise Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP
Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP
Slovenská neurochirurgická spoločnosť
Radiologická společnost ČLS JEP
Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP
Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP
Společnost radiologických asistentů ČR
Unie fyzioterapeutů ČR
Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity v Brně
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Fakultní nemocnice Olomouc

pořádají

NEUROVASKULÁRNÍ KONGRES 2010

38. české a slovenské cerebrovaskulární sympozium
10. neurosonologické dny

OLOMOUC, 10. – 12. 6. 2010

 

 

Témata kongresu:

Neurosonologie
Primární a sekundární prevence iktu
Management akutní fáze mozkového infarktu
Trombolýza mozkového infarktu
Nové možnosti léčby mozkového infarktu
Management akutní fáze mozkové hemoragie
Neurointenzivní péče
Neurozobrazovací metody
Intervenční radiologie u cévních onemocnění mozku
Cévní neurochirurgie
Spasticita u pacientů s cévním onemocněním mozku
Bolesti hlavy u cévních onemocnění mozku
Vaskulární demence
Deprese po cévní mozkové příhodě
Rehabilitace
Sesterská sekce
Sekce radiologických asistentů
Sekce fyzioterapeutů

 

Organizační zajištění: Konferenční servis UP